FS22
v1.2.x
UAZ Patriot 2016-2017 GG v2.0 for FS22
205 | 0 |

UAZ Patriot 2016-2017 GG v2.0 for FS22

By: Yura_Mechanic, Adsumus
v1.7.x
KAZ 4540 Kolhida Truck v1.0 for FS19
450 | 0 |

KAZ 4540 Kolhida Truck v1.0 for FS19

By: Adsumus, irakls, Andy_V, oleg, kulibin
v1.6.x
Kirovets K-710 Tractor v2.0 for FS19
Update! | 1 608 | 0 |

Kirovets K-710 Tractor v2.0 for FS19

By: Aleksey Efremov, -=F@RMeR=-, Adsumus, Kulibin