FS22
v1.5.x
KamAZ Off-Road Truck v1.0 for FS22
54 | 0

KamAZ Off-Road Truck v1.0 for FS22

By: VolgaFS, KOVSH
FS19
v1.7.x
KamAZ 5490 Neo Truck v1.0 for FS19
286 | 0 |

KamAZ 5490 Neo Truck v1.0 for FS19

By: M@x_1996, Gomior, kraleks
FS19
v1.7.x
KamAZ 53212 Dump Truck v1.0 for FS19
182 | 0 |

KamAZ 53212 Dump Truck v1.0 for FS19

By: Kolia_, Diman163, TeoR
v1.7.x
KamAZ-4310 Truck + Trailer v1.0.0.5 for FS19
Update! | 1 100 | 0 |

KamAZ-4310 Truck + Trailer v1.0.0.5 for FS19

By: Dang, Олег, Mr.President, MakSoN, Aluha74rus, Vyciokazz
v1.7.x
KamAZ 55102 Manipulator v1.1 for FS19
Update! | 1 089 | 0 |

KamAZ 55102 Manipulator v1.1 for FS19

By: Dang, Sanjka86, Artem Olegov
v1.7.x
KamAZ Pack Trucks v4.6 for FS19
Update! | 2 227 | 0 |

KamAZ Pack Trucks v4.6 for FS19

By: Eraevgenij, Kerl, Orel RuS
v1.7.x
KamAZ 5410 + Trailer Nefaz 93344 v1.0.0.1 for FS19
Update! | 675 | 0 |

KamAZ 5410 + Trailer Nefaz 93344 v1.0.0.1 for FS19

By: ANDREI1994, Сергей Смирнов, Orel RuS, Sergey Smirnov, Санек DERZ
v1.6.x
KamAZ-65117 Picker Сrane Truck v1.0 for FS19
874 | 0

KamAZ-65117 Picker Сrane Truck v1.0 for FS19

By: R.Mihail, Carlos Eduardo Kellner
1 2 3