v1.7.x
KamAZ 5410 + Trailer Nefaz 93344 v1.0.0.1 for FS19
Update! | 701 | 0 |

KamAZ 5410 + Trailer Nefaz 93344 v1.0.0.1 for FS19

By: ANDREI1994, Сергей Смирнов, Orel RuS, Sergey Smirnov, Санек DERZ