v1.5.x
URAL Next T25 420 6x4 v1.0 for FS19
961 | 0

URAL Next T25 420 6x4 v1.0 for FS19

By: Sergey Shaposhnikov, Vitaly Sergeev, Andy Vertlib, OreL RuS, RT-mods, alexey sapunov (alex1985), Dmitro Nechiporu,Pavel Tyurikovk
v1.2.x
1 395 | 0
SCANIA 143 6x4 v1.0 for FS19

SCANIA 143 6x4 v1.0 for FS19

By: Valentinootje, The King