v1.5.x
MAZ-6422 Tyagach Truck v1.0 for FS19
386 | 0

MAZ-6422 Tyagach Truck v1.0 for FS19

By: VLADISLAV ROMAKIN
v1.5.x
MAZ 5432 and MAZ 6422 v1.0 for FS19
290 | 0

MAZ 5432 and MAZ 6422 v1.0 for FS19

By: JAWA, Vasya_TM, Niknab
v1.5.x
Maz 6422 2-Axle v1.0 for FS19
404 | 0

Maz 6422 2-Axle v1.0 for FS19

By: _Kolia_, Diman163
v1.3.x
1 425 | 0
Mod truck MAZ-6422 v1.0 for FS19

MAZ-6422 v1.0 for FS19

By: Markelov, Serega_56